Mitt förbund:

Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare. Vi har elektrifierat branscher, levererat energi till människors hem och moderniserat vår livsstil genom innovation och samarbete i över hundra års tid.

Vi arbetar för en framtid där det är möjligt för alla att leva fossilfritt. För att lyckas med det måste vi själva bli fossilfria. Men det räcker inte. Vi ser bortom vår egen bransch för att ta reda på var vi verkligen kan göra skillnad. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi på oss ansvaret för att hitta nya och hållbara sätt att elektrifiera transporter, industri och uppvärmning.

Klimatförändringen är en global utmaning och därför kräver den bredare lösningar. Vattenfall är närvarande i stora delar av Nordeuropa och ett av de ledande företagen inom förnybar energiproduktion. Tack vare vår kompetens i alla delar av värdekedjan, från produktion och distribution till försäljning, kan vi utveckla lösningar och innovationer som tar oss närmare vårt mål. Därför vi kan hjälpa våra kunder att bli mer energieffektiva, använda smartare teknik för att producera egen el och värme samt gå över till renare alternativ som är både prisvärda och enkla att använda.

För att lyckas arbetar vi med ingenjörer och forskare i världsklass samt samarbetar med ledande företag och partners inom flera olika branscher. Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder att på ett klimatsmart sätt få all den energi de behöver och samtidigt uppnå fossilfrihet.

Om Handelsanställdas förbund

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund och har cirka 157 000 medlemmar. Nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år.

Handels medlemmar jobbar till exempel i butik och på lager. Men även frisörer, florister och tjänstemän som jobbar i någon av arbetarrörelsens organisationer hör hemma i Handels.
Tillsammans kan vi jobba för bättre villkor på jobbet, i samhället och i världen. Och genom LO-mervärde kan vi som bonus ge våra medlemmar förmåner som sträcker sig utanför arbetslivet.

LO Mervärde – Förmåner från ditt fackförbund

LO Mervärde samarbetar med Entercard Group AB som är ansvarig utgivare av betal- och kreditkortet LO Mervärde Mastercard. LO Mervärde Mastercard är ett kreditkort speciellt framtaget för dig som medlem i ett LO-förbund. Kontaktuppgifter till Entercard samt för frågor gällande ditt LO Mervärde Mastercard: Tel: 0771 94 94 00. Besöksadress (ej kundmottagning): Entercard Group AB, Klarabergsgatan 60, 105 34 Stockholm, Sverige.

Vid frågor om de övriga medlemsförmånerna kan du maila till mervarde@lo.se eller höra av dig till ditt förbunds medlemsservice.

Cookies | Integritetspolicy