Mitt förbund:

Livsstilsverktyget

Livsstilsverktyget är tillgängligt via en forskningsstudie som är en av Sveriges största satsningar för folkhälsan. Som medlem i ett LO-förbund får du tillgång till verktyget via en anpassad ingång, som innebär att du till skillnad från de som deltar i den allmänna versionen inte riskerar att lottas till kontrollgruppen utan är garanterad att få del av verktyget.

Göteborgs universitet kommer att på gruppnivå undersöka hur verktyget förbättrar användarnas hälsa, välmående och förebygger sjukdom. Inga analyser kopplas till dig som individ och det är helt anonymt hur just du som enskild person använder verktyget.