Mitt förbund:

Ta ditt unika hundägarcertifikat!

Den här webbutbildningen leder till ett unikt Hundägarcertifikat som ger dig mer kunskap och bevisar att du är en hundägare som tar ansvar och ger din hund förutsättningar att bli en lyckligare familjemedlem.

Beskrivning & villkor

Utbildningen består av 18 lektioner med delprov efter varje lektion och er kursledare är hundcoachen Fredrik Steen.

När du har genomfört alla lektioner och svarat rätt på alla frågor så kommer du att få ditt unika hundägarcertifikat som du själv kan ladda ner och skriva ut.

När du har genomfört utbildningen med godkänt resultat kan du stolt titulera dig som certifierad hundägare.

Vid eventuella frågor kan du höra av dig på info@hundagarcertifiering.se

Om Husdjursansvar i Norden

Husdjursansvar i Norden har tagit fram en bred och allmän utbildning om Kynologi, det vill säga ”läran om hunden”.
Utbildningen riktar sig mot både blivande och befintliga hundägare och vi tror stark på att det är betydligt viktigare att utbilda hundägaren än vad det är att testa/pröva hunden. Alla hundar är olika och kravet om kunskap ska ställas mot hundägaren, inte hunden.
Webbutbildningen är framtagen av några av Sveriges främsta hundexperter och veterinärer och lutar sig mot de lagar och regler som gäller kring ansvarsfullt hundägande.
Utbildningen bygger på etologiska grunder och inte tekniker och metoder.
Det är frivilligt att utbilda sig och syftet med utbildningen är att inspirera och utbilda hundägare och den ska vara tillgänglig för alla

hundagarcertifiering.se